pepparspray.info
Pepparspray Lagliga alternativ Webbutiker Nyheter Kontakt
 

Problem med Pepparspray

Problem med PepparsprayDen svenska polisen tycker att reglerna kring hur pepparsprej får användas är otydliga och nu tvingas Rikspolisstyrelsen uppdatera regelverket.

Problem med Pepparspray
Polisen har haft tillgång till pepparsprej sedan 2004 och har totalt använts vid 162 tillfällen i Västmanlands län mellan 2004 och början av 2007.

Rikspolisstyrelsen har undersökt användningen i bland annat Västmaland.

Pepparsprej infördes inom svensk polis under 2002 med ett fältförsök vid fem polismyndigheter. Två år senare beslutade Rikspolisstyrelsen att den skulle införas i polisverksamheten vid alla polismyndigheter i landet.

2006 beslutade styrelsen att genomföra en granskning av hur sprejen används i polisarbetet i Skåne och Västmanlands län. Granskningsgruppen konstaterar att införandet av sprej medfört en minskad risk för att poliser skadas under tjänsteutövningen.

Vid polismyndigheten i Västmanland har 260 poliser utbildats, de flesta i yttre tjänst och även i viss vidareutbildning har påbörjats.

Saneringen av dem som har utsatts för sprej är en viktig fråga, anser gruppen, som vill se en etisk diskussion och mer metodutveckling.

Granskningsgruppen har intervjuat personer som sprayats, i huvudsak inom verksamheter för socialt utslagna människor.

Även anställda inom polisen har utfrågats.

Källa: sr.se


Start sidan

2007 pepparspray.info PepparsprayLagliga alternativWebbutikerNyheterKontakt